در حال بارگیری...
گفتمان کلینیک
23 فوریه

سایت پزشکی و خدماتی گفتمان کلینیک

 

درباره گفتمان کلینیک:

گفت‌مان توان والای شناختی شما را به رسمیت شناخته و می‌کوشد با شما دربازاندیشی و بازسازی زندگی همراه شود. اصلاح روابط انسانی و جهت گیری انتخابی، خودشکوفایی، احساس بهزیستی و شادکامی، به واسطه پرورش تفکر و تقویت خودآگاهی میسر است. ذهن شما ظرف خالی دریافت و انباشت اطلاعات نیست. هوشمندی و آفرینش ایده‌های نوین محصول اعتماد به ذهن پرسشگر، پویا و  نقاد است.

مشاهده سایت گفتمان کلینیک: goftmanclinic.com

 

گفتمان کلینیک

دیدگاه خود را بنویسید